دانلود رایگان » تگ های مطالب » تسک کیلر برای اندروید

دانلود Killmax : Task Killer برای اندروید

Killmax : Task Killer یکی از قوی ترین نرم افزار های اندرویدی برای متوقف کردن برنامه های ناحواسته در پس زمینه شما می باشد. این نرم افزار با کشتن انواع نرم افزارها که در پس زمینه اجرا می شوند، فضای زیادی از رم شما را خالی خواهد کرد و سرعت سیستم شما بهتر خواهد شد. البته امکانات این برنامه درین جا محدود نمی شود و برنامه حتی جلوی شروع مجدد برنامه ها در پس زمینه را می گیرد. در صورت نیاز می توانید برنامه هایی که نمیخواهید اجرایشان متوقف شود را در لیست برنامه اضافه کنید تا کشته نشوند. با متوقف کردن برنامه هایی نظیر تلگرام و ... می توانید در ترالفیک مصرفی خود صرفه جویی نمایید. لیست انتخابی نیز در برنامه وجود دارد، می توانید نرم افزار های دلخواه خود را انتخاب کنید تا غیرفعال شوند.

ادامه مطلب