دانلود رایگان » تگ های مطالب » فیلم آموزش زبان

نسخه جدید آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای با ESL / TEFL Collection Book with Audio with Video with CD

این مجموعه که بنام آموزش چهره به چهره از انتشارات قوی دانشگاه کمبریج انگلستان است چگونگی یادگیری به روش فعلی EFL با ویژگیهای ابتکاری جدید و متدهای به روز ، آموزش زبان را برای افراد راحت تر کرده است .
این مجموعه تاکید قوی بر روی صحبت کردن و گوش دادن در طول دوره های خود و فعالیتهای عملی در هر درس و ارائه فرصتهای مکرر برای یادگیری آسانتر کرده است .مجموعه سعی دارد بطور کامل تعامل خودش را با افراد در هرمرحله از درس و رویکرد خود را برای تشویق هرچه بیشتر افراد در استفاده درست از دستور زبان حفظ کند .این مجموعه اعتقاد دارد که از موضوعات بسیار کامل و مناسب برای یاد دهی زبان به همه افراد و معلمان در دنیای امروز استفاده کرده است.

به چه دلیل افراد این مجموعه پرطرفدار را دوست دارند :
- نوآوری در کمک به یادگرفتن صحیح زبان انگلیسی و درک  درست صحبت کردن .
- فراهم آوردن CD رایگان برای تمرینهای اضافی از دستور زبان ، واژگان ، تلفظ و گوش دادن .
- پرداختن به زوایای تازه در مورد موضوعات جهانی که افراد می خواهند به بحث در مورد آنها به زبان انگلیسی بپردازند.
- فرصتهای متعدد برای ارتباط و صحبت کردن با خود بعنوان تمرین در هر درس .

این مجموعه نیز با امکانات جدیدی همچون تست گرامر می تواند بسیاری از نیاز های شما را برطرف کند.

ادامه مطلب