نرم افزار Auto Mouse Click - کلیک خودکار موشواره PC
نرم افزار Auto Mouse Click یک ابزار برای خودکار کردن کلیک های موشواره کامپیوتر است. شما به کمک این نرم افزار می توانید کلیک های موشوار خود را به صورت خودکار تنظیم کنید. شما به کمک این نرم افزار می توانید تا قابلیت های مختلف ی را تجربه کنید شما می توانید تنظیات این برنامه را به صورت دستی و یا دخیره شده وارد برنامه کنید و بتوانید حالت های تصادفی را برای کلیک های موس خود ایجاد کنید در کنار این قابلیت ها شما می توانید تا تعداد کلیک های انجام شده توسط برنامه را نیز در این برنامه مشاهده کنید و برای شروع و پایان یافتن عملیات کلیک زدن نیز میانبر هایی تعیین کنید. این برنامه برای نسخه های مختلف ویندوز منتشر شده است و شما می توانید به راحتی از قابلیت های برنامه استفاده کنید.
ادامه مطلب