دانلود Light Fall برای ویندوز

Light Fall وارد جهانی دو بعدی با رویداد های مختلف شوید. به استاد پلتفرم خود تبدیل شده و در جهان Numbera به ماجراجویی بپردازید و آن را از تهدیدی خطرناک نجات دهید. کنترل Shadow core را در دست بگیرید و از آن به شکلی برای رویارویی با چالش های مختلف مناسب می بینید استفاده کنید. شما می توانید جعبه ای جادویی را در زیر پای خود احضار کنید و سپس در هوا معلق شوید و در سراسر سرزمین بزرگ این بازی به کاوش بپردازید. با استفاده از Shdow core می توانید بر اطراف خود غلبه پیدا کنید. در این جهان تاریکی بر نور غلبه کرده است، جغدی پیر در ماجراهایتان شما را همراهی خواهد کرد و به شما مشورت و راهنمایی ارائه می کند. البته این بستگی به وضعیت او دارد، گاهی ممکن است توسط او به علت اشتباهاتی که انجام داده اید مورد تمسخر واقع شوید! با داشتن Shadow core در دستانتان به ارتفاعات بلند بروید و هر بخش از این سرزمین را کاوش کنید. مجموعه های پنهان مختلفی انتظار شما را می کشند، آن ها را بیابید و اسرار بازی را کشف نمایید.

ادامه مطلب