دانلود Lucid Dream برای ویندوز

Lucid Dream داستان لوسی را روایت می کند، کسی که به ماجراجویی در سرزمین رویاها می رود تا مادرش را نجات دهد. این بازی دارای 13 اچیومنت استیمی است و به 4 زبان زنده دنیا  ترجمه شده است. گرافیک Lucid Dream با دست طراحی شده و جوی رنگارنگ و احساسی را به نمایش می گذارد. در طول ماجراجویی خود برای یافتن مادر لوسی، جهان هایی مانند پشتبام های ماه، سرزمین ارواح، دره های پشیمانی، صحرای زمان و ... را خواهید یافت.

نزدیک به 200 آیتم مختلف را باید بیابید. با کاراکتر های فوق العاده ای مانند Oneiromancer, Watchmaker of Light و ... ملاقات خواهید کرد. Lucid Dream امتیاز مثبتی از کاربران استیمی دریافت کرده است و بعضی مواقع می تواند بسیار دارک شود. در پشتبام های ماه، آقای ماه از شما کمک خواهد خواست. در سرزمین ارواح، به روح گمشده ای کمک می کنید تا به آرامش برسد. در دره های پشیمانی، چیرون را از درد ابدی نجات خواهید داد. کارگاه ذهن جایی است که شما معمای فرانک را حل خواهید کرد. در نهایت با وجود این که Watchmaker of Light به شما هشدار داده است، در صحراهای زمان به دنبال تغییر سرنوشت خود خواهید رفت.

ادامه مطلب