دانلود State of Mind برای ویندوز

State of Mind بازی هیجان انگیز آینده نگرایانه ای می باشد که عمق تکامل و تحول بشری وارد می شود. تم هایی نظیر پریشانی جدایی، اختلال و اتحاد مجدد در این بازی مورد بررسی قرار می گیرند. جهانی که در آن واقعیتی تاریک و آینده ی مجازی روشنی وجود دارد. در برلین هستیم، سال 2048 جایی که زمین به نابودی خود نزدیک تر می گردد. نبود منابع، گسترش مریضی هایی که به علت هوای و آب آلوده ایجاد شده اند، گسترش جنایات و جنگ هر لحظه زمین را بدتر می کند.
State of Mind دولت ها به مردم خود قول داده اند که با پیشرفت تکنولوژی این مشکلات را برطرف سازند. ربات های انسان نما جای انسان ها را در بخش های عمومی گرفته اند و همه چیز به یک دیگر پیوسته شده است. ریچارد نولان یکی از معدود ژورنالیست هایی است که به شکل باز چنین چیزی را نقد می کند. درست در لحظه ای که او در بیمارستانی پس از انفجار بیدار می شود و می فهمد که همسر و فرزندش به شکل اسرار آمیزی ناپدید شده اند متوجه می شود که او و خانواده اش به چیزی بیشتر از تماشاچی های رقابت ایده های مختلف در این جهان dystopian واقعی و utopia مجازی تبدیل شده اند.
ادامه مطلب