دانلود The Watchmaker برای ویندوز

The Watchmaker بازی ماجراجویانه اکشنی بوده که در موتور بخار عجیب ساعتی غول پیکر در جریان می باشد. جایی که زمان به هرج و مرج کشیده شده است. به الکساندر، نگهبان برج ساعت بپیوندید و او را در ماموریتش برای برگرداندن زمان به ریتم طبیعی یاری کنید. و هم چنین تعداد زیادی از آیتم های مختلف را در طول بازی جمع آوری خواهید کرد. الکساندر در زندگی روزمره خود همیشه برج ساعت عزیزش را تعمیر کند و مکانیسم آن را تنظیم کند. به چرخ دنده هایش روغن اضافه کند و همه چیز را تا کوچکترین قطعه ها صیقل دهد. برای سال ها این تنها کاری بوده که او انجام می داده است. اما یک روز الکساندر توسط صدایی اسرار آمیز بیدار می شود. این صدای بی نام و نشان ب او هشدار می دهد که اتفاق بدی افتاده است، فردی، یا موجودی ناشناخته در برج او خراب کاری کرده است. با کار نکردن صحیح ساعت، زمان به آشوب کشیده شده است. در نتیجه الکساندر به سرعت پیر می گردد و مقدار اندکی زمان برایش باقی می ماند تا آسیب وارد شده را تعمیر کند. او تسط این صدای اسرار آمیز هدایت می شود و با دستکشی مغناطیسی و توانایی کنترل زمان ماجرای خود را آغاز می کند. او باید مکان های مختلف در این برج را جست و جو کرده و از موانع و دشمنان مختلفی عبور کند و در این بین از اسرار و عجایب گذشته تاور با خبر شود.

ادامه مطلب