دانلود SSD Tweaker Pro برای ویندوز

SSD Tweaker Pro ابزاری مفید و کم حجم می باشد که به شما کمک می کند پارامتر های دلخواه درایو SSD خود را به سادگی تنظیم نمایید. به عنوان مثال می توانید  Large system cache را فعال یا غیر فعال نمایید. امکان غیرفعال سازی System Restore نیز وجود دارد که پس از عملیات بروزرسانی ویندوز، می تواند حجم زیادی از سیستم شما را به خود اختصاص دهد. DIPM پشتیبانی می شود و هم چنین می توانید Prefetcher را غیر فعال نمایید. با انجام عملیات مختلف، امکان بازیابی و بهینه سازی SSD تان وجود دارد. Superfetch برای Vista/Windows7 قابل تنظیم می باشد. از آنجایی که این نسخه حرفه ای می باشد، می توانید در آن Windows Service خود را نیز به شکل دلخواه تنظیم نمایید. به عنوان مثال بروزرسانی ویندوز خود را که به شکل اتوماتیک صورت می گیرد غیر فعال نمایید.

ادامه مطلب