دانلود Seers Isle برای ویندوز

Seers Isle بازی روایی جذابی است که در جهان قرون وسطایی شمال اروپا رخ می دهد. جایی که انتخاب های شما بر سرنوشت گروهی از کاراکتر ها اثر می گذارد. این بازی یک Novel بصری می باشد، در طول بازی با داستانی فوق العاده مواجه می شوید و در عین حال، انتتخاب هایتان در جهت دهی این داستان اثر گذار خواهد بود. "این جزیره ... زندان من بود. برای سالیانی دراز من در این جزیره تنها و درمانده به دنبال راهی برای خروج بودم ... و بعد آن ها رسیدند." گروهی از شامن ها برای اجرای مراسمی جادویی، پا به این جزیره می گذارند. در طول مدت سفر خود برای یافتن Seer ها، ارواح هدایت کننده شان متوجه می شوند که تنها نیستند.

این زن عجیب غریب شاخ داری که در رویاهاشان می بینند چه کسی است؟ در سراسر سرزمین به کاش بپردازید. هر کدام از انتخاب هایتان اهمیت خواهد داشت. این تصمیم ها به میزان اندکی حال و هوا و خصوصیات کاراکتر و نحوه ارتباط او با دیگر کاراکتر ها را تغییر می دهد. صدها تصویری که به شکل خاص با دست برای بازی طراحی شده است را مشاهده کنید و داستانی عمیق را دنبال نمایید. موسیقی فوق العاده ای در این بین شما را همراهی خواهد کرد.

ادامه مطلب
گیفت کارت