سئو سایت
حسابداری موج
دانلود رایگان / دیگر / آموزش کامل کلیدهای میانبر Microsoft Office
alt
یکی از نشانه های کاربران حرفه ای عملکرد سریع آنها توسط کلیدهای میانبر است ، میتوان گفت تمامی نرم افزارها این کلیدهای میانبر را برای سهولت کار کاربران دارا هستند،
در این ترفند قصد دارم به معرفی تمامی کلیدهای میانبر موجود در بسته نرم افزاری Microsoft Office برای برنامه های Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملکرد هر یک بپردازم ، اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید این کلیدها را به خاطر بسپرید.....


کلیدهای عمومی:

 • ایجاد یک سند جدید Ctrl+N
 • فراخوانی یک سند متفاوت Ctrl+O
 • حرکت میان سندهای باز Ctrl+F6
 • ذخیره سازی یک سند Ctrl+S
 • چاپ یک سند Ctrl+P
 • بستن یک سند Ctrl+W

 

کلیدهای میانبر حرکت در سند:

 • یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl
 • یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl
 • یک صفحه کامل به بالا Page up
 • یک صفحه کامل به پایین Page down
 • ابتدای سطر Home
 • انتهای سطر End
 • ابتدای یک سند Ctrl+Home
 • انتهای یک سند Ctrl+End
 • یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا
 • یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین
 • یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ
 • حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del
 • حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace
 • حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up
 • حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down

 

 

کلید های میانبر کار با متن:

 • انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+Shift
 • انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+Shift
 • انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+Shift+‍Ctrl
 • انتخاب یک سطر Shift+End
 • انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+Shift+‍Ctrl
 • اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl
 • رفتن به یک صفحه مشخص G+‍Ctrl

 

کلید های میانبر ویرایش متن:

 • حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace
 • حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete
 • حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace
 • حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet
 • کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
 • کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
 • الصاق متن کپی شده Ctrl+V
 • بررسی املایی یک سند F7
 • یافتن متن در سند Ctrl+F
 • جایگزینی متن در سند Ctrl+H
 • عملUndo Ctrl+Z
 • عمل Redo Ctrl+Y
 • پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter
 • حرکت به سمت پایین در Tab Outline
 • درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab
 • حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0
 • کلیدهای میان بر قالب بندی متن:
  تغییر قلم F+Shift+‍Ctrl
  تغییر اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl
  پررنگ کردن قلم B+‍Ctrl
  ایتالیک کردن قلم I+‍Ctrl
  زیر خط دار کردن قلم U+‍Ctrl
  دو زیر خط دار کردن قلم D+Shift+‍Ctrl
  حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar+‍Ctrl
  فضای خطوط تنها پاراگراف 1+‍Ctrl
  فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2+‍Ctrl
  فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+‍Ctrl
  تراز بندی وسط پاراگراف E+‍Ctrl
  تراز بندی چپ پاراگراف L+‍Ctrl
  تراز بندی راست پاراگراف R+‍Ctrl
  تراز بندی از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl
  برجسته کردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl
  برجسته کردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl
  حذف قالب بندی پاراگراف Q+‍Ctrl
  به روز رسانی فیلدها F9
  تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift+F9
  تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt+F9
  کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم [+Ctrlا]
  تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی
  تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس D+Shift+‍Ctrl
  تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس =+Ctrl
  تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس =+Ctrl+Shift
  تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AK+shift+‍Ctrl
  تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl
  تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl
  تغییر اندازه قلم جاری F3+Shift
  ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P+Shift+‍Ctrl
  حذف تو رفتگی سطر بعدی +T‍Ctrl
  حذف تو رفتگی سطر دوم T+Shift+‍Ctrl
  انتخاب همه سند A+‍Ctrl
  درج یک شکستگی سطری Enter+Shift
  انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl+Enter
  اشکار یا پنهان نمودن علایم H+Shift+‍Ctrl

 

کلیدهای میان بر صدا:

 • خاموش/روشن نمودن میکروفن Winkey+V
 • انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی Winkey+T
 • فعال کردن حالت تصحیح Winkey+C

 

کلیدهای میان بر منوها:

 

 • فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT
 • فعال شدن منوی Alt + F File
 • فعال شدن منوی Alt + E Edit
 • فعال شدن منوی Alt + V View
 • فعال شدن منوی Alt + I Insert
 • فعال شدن منوی Alt + O Format
 • فعال شدن منوی Alt + T Tools
 • فعال شدن منوی Alt + A Table
 • فعال شدن منوی Alt + W Windows
بدون فایل دانلود


لیست دانلود
   (3.4/5)
پسورد فایل :
کپی
گیفت کارت