دانلود رایگان » تگ های مطالب » آخرین ورژن Doom Strike

دانلود Doom Strike برای اندروید

Doom Strike آیا می توانید بشریت را پس از فاجعه هسته ای نجات دهید؟ آیا می توانید در جهانی که همه چیز بر علیه شما می باشد زنده باقی بمانید؟ این ها چالش هایی می باشد که شما با آن ها در حین رهبری ارتشان به سوی پیروزی مواجه خواهید شد. همزمان با تلاش برای حفظ سرزمین ها و عشقی که نسبت به ارتشتان دارید، باید دشمنان را شکست دهید و جهانی که تقریبا نابود شده است را بار دیگر بسازید. این بازی شما را برای مدتی طولانی سرگرم خواهد ساخت، سرزمین های همسایه را به تصرف خود در آورید و آن ها را برای خود کنید. تلاش خود را به کار بگیرید که ملیت جدیدی را ایجاد نمایید. آیا بر روی شهری خاص تمرکز خواهید کرد و آن را به مرکز قدرت خود تبدیل می کنید، یا به یک اندازه بر روی شهر های مختلف خود سرمایه گذاری خواهید کرد؟

ادامه مطلب
گیفت کارت