دانلود رایگان » تگ های مطالب » کرک بازی 60 Parsecs

دانلود 60 Parsecs برای ویندوز

60 Parsecs! بازی ماجراجویانه ای می باشد که پلیرها در آن برای بقا تلاش می کنند. شما باید سربازان خود را زنده نگه دارید و برای حمله آماده سازید. تصمیم های درست در مواقع دشوار بگیرید و با کمبودهای مختلف مواجه شوید. شاید به مقصد خود برسید. 60 Parsecs! دارای 37 اچیومنت تحت استیم است و به 5 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. ایستگاه فضایی شما در حال انفجار است و تنها شما 60 ثانیه فرصت دارید تا پیش از این که خیلی دیر شود فرار کنید.

دست آویز چه چیزی در این اوضاع خطرناک خواهید شد؟ 60 Parsecs! بازی کمدی سای فایی می باشد که با جوی تیره، نگ سرد را به نمایش می گذارد. ارتشی از فضانوردان جمع آوری کنید و آن ها را با هر آشغالی - ببخشید - هر کالایی که می بینید مجهز کنید و ماجراجویی خود را آغاز کنید. تصمیم هایتان در سرنوشتتان تاثیر خواهند گذاشت. در شرایطی که اجناستان محدود است با عقل خود (که خوشبختانه محدود نیست) تصمیم های اساسی بگیرید و ادامه بقای خود و همراهانتان را تضمین کنید. منابع مختلف را جمع آوری کنید و به عنوان کاپیتان، تلاش خود را به کار بندید تا خدمه ای شاد و سر حال داشته باشید. تحت چنین شرایطی کمتر احتمال کشته شدنتان بدست آن ها وجود دارد.

ادامه مطلب