دانلود رایگان » تگ های مطالب » کرک Galactic Civilizations III: Intrigue Expansion

دانلود Galactic Civilizations III برای ویندوز

Galactic Civilizations III از بازی های جذاب استراتژی با گرافیکی جذاب می باشد که در آن باید دولت مورد نظر خود را انتخاب کنید و سرمایه خود را افزایش دهید. مردم خود را به شکلی مناسب در میان حوادث ناگوار هدایت کنید. با فروش و خرید منابع می توانید گستره اقتصادی خود را توسعه بخشید. کلونی هایتان را به شکلی تسعه دهید که آماده استقلال شوند. در این بازی مدیریت تمدنی بزرگ در میان صدها سیاره مختلف کهکشانی بزرگ بر عهده شما می باشد. برای داشتن کنترل کافی بر روی مردم خود، نیاز دارید که رضایت آن ها را جلب کنید. اگر مالیات های سنگین را بر دوش آن ها بگذارید یا تصمیمات بد زیادی بگیرید، می توانید مطمئن باشید که در انتخابات بعدی انتخاب نخواهید شد. برخورد شما در مقابل اتفاقات بد و مصیبت بار می تواند نظر مردم را به شکل قابل توجهی عوض کند، در جهت مثبت یا منفی. بنابرین، شما چطور فرمانروایی هستید؟ آیا به یک دیکتاتور تبدیل خواهید شد یا از منابعتان استفاده می کنید تا تعداد اندکی از مردم را نجات دهید؟ آیا آن ها را برای بدست آوردن سدی بیشتر قربانی خواهید کرد؟

ادامه مطلب