دانلود رایگان » تگ های مطالب » کرک Stat Ease Design Expert

دانلود Stat-Ease Design Expert برای ویندوز

Stat-Ease Design Expert با این اپلیکیشن به سادگی می توانید فرآیند یا مدل تحقیقاتی خود را به شکل قابل توجهی بهبود بخشید. شما نه تنها می توانید فاکتور های مهم تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهید، بلکه قادر هستید پروسه ایده آل خود را برای بهترین عملکرد تعیین کنید و قاعده های تولید بهینه را کشف نمایید. به سادگی سطوح سه بعدی را از تمام زوایا با چرخاندن آن ها مشاهده کنید و با اضافه کردن flag ها، فواصل را در نمودار های دو بعدی بیابید.

هم چنین می توانید از توابع بهینه سازی عددی نیز استفاده نمایید. Stat-Ease Design Expert دارای تعداد زیادی از ابزار آماری ارزشمند و قدرتمند می باشد که کار تحقیقاتی شما را به شکل قابل توجهی آسان تر می سازد. بهترین ترکیب فاکتور های مستقیم پروژه خود مانند پارامتر مرتبط با منبع و نوع فلز خام موجودی را بیابید. برای رسیدن به بهترین عملکرد در پروژه خود، تنظیمات و ویژگی های فرآیند بهینه خود را بیابید. با گروه بندی فاکتور هایی از فرآیند که به سختی تغییر می کنند و کامپونت های ترکیبی، فرآیند آزمایش خود را تا حد قابل توجهی آسان تر سازید. نمودار های کشیده شده توسط این برنامه را می توان در فضای سه بعدی چرخاند.

ادامه مطلب